Kontaktujte nás!

LEPŠÍ PRODEJNÍ VÝSLEDKY

Chcete mít lepší prodejní výsledky? Aplikujte naši prodejní BSR (Better Sales Results) metodologii.

HEADIM - intro obrázek

BSR metodologie

Metodologie zajišťující dosažení vyšší efektivity řízení prodejních aktivit s pozitivním dopadem do prodejních výsledků.

Je určena pro majitele společnosti, ředitele společnosti (CEO) nebo obchodního ředitele (CSO), kteří nesou odpovědnost za prodejní výsledky organizace, za její finanční stabilitu a za tvorbu zisku pro akcionáře. Metodologie BSR vychází z aktuálních trendů řízení prodeje a zahrnuje postupy, taktiky a plány, jejichž správná implementace zajistí lepší prodejní výsledky.

Fáze BSR metodologie

Definice firemní prodejní mise a vize
HEADIM - Definice firemní prodejní mise a vize ikona
Revize stávající obchodní strategie
HEADIM - Revize stávající obchodní strategie  ikona
Rozbor aktuální tržní, produktové a prodejní situace
HEADIM - Rozbor aktuální tržní, produktové a prodejní situace  ikona
Tvorba taktického a akčního plánu
HEADIM - Tvorba taktického a akčního plánu  ikona
Realizace výstupů z taktického a akčního plánu
HEADIM - Realizace výstupů z taktického a akčního plánu ikona
Další podpora vedoucí ke splnění daných kroků
HEADIM - Další podpora vedoucí ke splnění daných kroků ikona

Výhody BSR metodologie

Lepší prodejní výsledky

BSR metodologie zajistí zlepšení prodejních výsledků společnosti, které povedou k následnému zvýšení zisku.

#1

Nové cíle, zdroje a inovace

Společnosti dodáme nové prodejní cíle, navazující marketingové aktivity, rozvojové aktivity pro lidské zdroje, nástroje řízení prodeje a inovativní postupy.

#2

Externí pohled

Metodologii BSR vytváří a implementuje externí prodejní expert a organizace tak není zatížena prací interních lidských zdrojů. Zajistíme vytvoření a implementaci BSR do vašeho obchodního oddělení naším specialistou.

#3

Jistota správného směřování

Organizace si potvrdí používání nejnovějších nástrojů řízení prodeje a jistoty správných postupů, systémů a procesů. Společnost dostanete jistotu v používání nových nástrojů pro řízení prodeje.

#4

Zpětná vazba

Společnost získá zpětnou vazbu na aktuální stav prodejní kondice a prostoru pro zlepšení prodejních aktivit jak z pohledu lidského faktoru, tak produktu nebo služby samotné.

#5

BSR TÝM

V BSR týmu pracují profesionálové z oborů, které potřebujete.

HEADIM - Jiří Vácha fotka

Jiří Vácha

E-mail jiri.vacha@headim.com

Phone +420 725 868 068

Ředitel, Výkonný ředitel, Personální ředitel

HEADIM - Petr Sobotka fotka

Petr Sobotka

E-mail petr.sobotka@headim.com

Phone +420 724 053 089

Ředitel, Obchodní ředitel

HEADIM - Ondřej Vácha fotka

Ondřej Vácha

E-mail ondrej.vacha@headim.com

Phone +420 720 104 112

Marketingový ředitel

Kontakt

Pronajměte si léta zkušeností

hello@headim.com
+420 724 053 089
LinkedIn
YouTube

Rolovat nahoru