Kontaktujte nás. Jak můžeme podpořit vaše podnikání?

Zavolejte si nebo napište o první konzultaci zdarma na
+ 420 725 868 068

HEADIM s.r.o.

Zásady zpracování osobních údajů

Vím, že práva a povinnosti týkající se ochrany osobních údajů upravuje Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen ,,GDPR“) a zákon číslo 110/2019 Sbírky zákonů České republiky, o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších změn a doplnění, který platí na území České republiky.
SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Souhlasím se zpracováním mých osobních údajů ze sociální sítě LinkedIn nebo zasláním svého CV za účelem budoucí komunikace ohledně vhodných pracovních příležitostí a případného učinění pracovní nabídky v rámci společnosti HEADIM s.r.o.

Na základě tohoto dobrovolného a svobodně uděleného souhlasu bude společnost HEADIM s.r.o. zpracovávat mé osobní údaje, které jim budou v souladu s účelem dle předchozího odstavce poskytnuty do databáze systému HEADIM DATABÁZE INTERIM MANAŽERŮ.

Tento souhlas uděluji na dobu 4 let.

Vím, že mám právo tento souhlas kdykoliv odvolat, právo požadovat od správce osobních údajů přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení jejich zpracování, a vznesení námitky proti jejich zpracování, mám právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, mám-li za to, že správce provádí zpracování osobních údajů v rozporu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecné nařízení o ochraně osobních údajů a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

Po uplynutí doby, na kterou je tento souhlas udělen, budou mé osobní údaje vymazány nebo anonymizovány tak, aby nebyla možná zpětná identifikace mojí osoby. Údaje anonymizované ve smyslu předchozí věty budou použity pro statistické účely.

Potvrzuji, že jsem se ZDE v části Informace o zpracování mých osobních údajů na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů seznámil/a s kompletní informací o zpracování, a s právy, která ohledně mých osobních údajů mám.

Kontakty HEADIM

Pronajměte si léta zkušeností

Dejte nám vědět, co právě potřebujete

HEADIM s.r.o.

  • IČ: 09020594
  • U Habrovky 247/11
  • Krč (Praha 4)
  • 140 00 Praha

C 329253 vedená u Městského soudu v Praze

    © 2021 Headim - všechna práva vyhrazena |
    | Projděte změnami ve své firmě hladce a bez obav | Zásady zpracování osobních údajů |
    Tento web je chráněn reCAPTCHA a Google Zásady ochrany osobních údajů a Platí smluvní podmínky .